Fosfaatproductie op melkveebedrijven

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De melkveehouderij in Noord-Holland produceert in 2022 ongeveer 4,4 miljoen kg fosfaat

Deze indicator gaat over de fosfaatproductie op melkveebedrijven. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.Databron
De informatie op deze pagina is gebaseerd op een steekproef: Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research (Informatienet). Het Informatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, geselecteerd uit de CBS-Landbouwtelling waarvoor een uitgebreide set van gegevens wordt vastgelegd en gecontroleerd. Dit betreft zowel financieel-economische kengetallen als informatie over bedrijfsvoering en duurzaamheid. Het panel representeert ongeveer 82% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in standaardopbrengst). De hele kleine bedrijven (< 25.000 euro standaardopbrengst) worden niet gerepresenteerd. Bij het kiezen van de steekproefbedrijven wordt gestratificeerd op bedrijfstype en bedrijfsomvang, maar niet naar regio.

Om toch uitspraken te kunnen doen voor een regio op basis van de steekproef én zo dicht mogelijk te blijven bij de bedrijfsspecifieke- en locatie specifieke kenmerken van bedrijven in Noord-Holland, is een vorm van post-stratificatie toegepast, waarbij aan elk bedrijf in de Landbouwtelling de gemiddelde bedrijfsvoering is gekoppeld van vier meest gelijkende bedrijven uit de steekproef. Bij die koppeling is in de eerste plaats gekeken naar de geografische ligging van het bedrijf. Daarnaast zijn andere belangrijke kenmerken zoals het productieregime (biologisch of gangbaar), de bedrijfsomvang (in standaardopbrengst) en het bedrijfstype meegenomen. Er is tevens rekening gehouden met grondsoort (bijvoorbeeld veen, zand of klei), het aandeel grasland in het bouwplan en de intensiteit, zodat deze zo gelijk mogelijk zijn op basis van de steekproef én de Landbouwtelling. Met dat als uitgangspunt is voor elk bedrijf in de Landbouwtelling een schatting gemaakt van kengetallen uit het Informatienet. De uitkomsten berusten dus niet op bedrijfsinformatie van bedrijven in de Landbouwtelling zelf, maar zijn schattingen op basis van vergelijkbare bedrijven uit het Informatienet.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De melkveehouderij in Noord-Holland produceert in 2022 4,4 miljoen kg fosfaat (voorlopige cijfers). Dat is driekwart van de totale fosfaatproductie van de veehouderij in Noord-Holland.

Diercategorie

Grafiek wordt geladen...

In 2022 is circa 84% van de fosfaatproductie uit de melkveehouderij in Noord-Holland afkomstig van melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (voorlopige cijfers). Dit aandeel is 8 procentpunten hoger dan begin jaren negentig.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De provincie Friesland heeft in 2022 de hoogste fosfaatproductie uit de melkveehouderij (voorlopige cijfers). Na Zeeland, Flevoland en Limburg is de fosfaatproductie van Noord-Holland het laagste van Nederland.