Melkveebedrijven met een mineralenoverschot

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Ruim de helft van de melkveebedrijven in Noord-Holland heeft een mineralenoverschot in 2022

De indicator toont het aantal melkveebedrijven met overproductie van stikstof of fosfaat als percentage van het totale aantal melkveebedrijven.Bedrijven met overproductie zijn melkveebedrijven waar de stikstof- of fosfaatproductie groter is dan de plaatsingsruimte (de maximale hoeveelheid fosfaat en stikstof die een bedrijf mag gebruiken) op basis van de gebruiksnorm. De stikstofproductie is berekend door de stikstofuitscheiding te verminderen met berekende stikstofverliezen uit stallen en mestopslagen, volgens de rekenmethodiek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), inclusief de afvoer via het spuiwater van luchtwassers. De gasvormige verliezen zijn over het algemeen kleiner dan de normatieve (forfaitaire) verliezen op basis van de mestwetgeving. Bij het gebruik van berekende stikstofverliezen blijft er dus meer stikstof in de mest achter en zal er eerder sprake zijn van overproductie ten opzichte van de plaatsingsruimte. Wettelijk gezien is er pas sprake van overproductie als de mineralenuitscheiding gecorrigeerd voor forfaitaire verliezen hoger is dan de plaatsingsruimte.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Ongeveer 56% van de melkveebedrijven in Noord-Holland heeft een mineralenoverschot in 2022 (voorlopige cijfers). Dit aandeel neemt de laatste jaren af.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Noord-Holland heeft in 2022 het laagste aandeel melkveebedrijven met een mineralenoverschot. In Noord-Brabant is het aandeel melkveebedrijven met een overschot het hoogst (voorlopige cijfers).