Stikstofproductie op melkveebedrijven

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De melkveehouderij in Noord-Holland produceert in 2022 ruim 15 miljoen kg stikstof

Deze indicator gaat over de stikstofproductie op melkveebedrijven. Bij de bruto stikstofproductie gaat het om de totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3), inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2). Bij de netto stikstofproductie is de productie verminderd met de stikstofuitstoot.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De melkveebedrijven in Noord-Holland produceren in 2022 ruim 15 miljoen kg stikstof (voorlopige cijfers). Dat is viervijfde deel van de totale stikstofproductie van de veehouderij in Noord-Holland. Vanwege het dalende aantal melkkoeien met weidegang is het aandeel van de stikstofproductie in de wei in de totale productie sinds 1990 ruimschoots gehalveerd tot 15%. De laatste drie a vier jaren is het aandeel vrij stabiel omdat het aandeel weidegang niet verder afneemt en zelfs iets toeneemt. De lagere productie van stikstof wordt mede veroorzaakt door het lagere stikstofgehalte in het kracht- en ruwvoer.

Diercategorie

Grafiek wordt geladen...

In 2022 is ruim 80% van de stikstofproductie in de melkveehouderij in Noord-Holland afkomstig van melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (voorlopige cijfers). Dit aandeel is 10 procentpunten hoger dan begin jaren negentig.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De provincie Friesland heeft in 2022 de hoogste stikstofproductie uit de melkveehouderij (voorlopige cijfers). Na Zeeland, Flevoland en Limburg is de stikstofproductie van Noord-Holland het laagste van Nederland.